โปรโมชั่น leo88

หมวดหมู่นี้จะอัพเดทโปรโมชั่น Leo88 ทั้งหมด. ลองตรวจสอบพวกเขาดู!

โปรโมชั่น Leo88 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขการใช้บริการของ Leo88 สำหรับโปรโมชั่น
เงื่อนไขการใช้บริการของ Leo88 สำหรับโปรโมชั่น
  1. ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรโมชั่น Leo88 จะสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวเอง
  2. พฤติกรรมฉ้อโกงใด ๆ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริม
  3. Leo88 มีสิทธิ์ยกเลิก ระงับ ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงกฎของโปรโมชั่นใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  4. โปรโมชั่นมีจุดมุ่งหมายในการต้อนรับและขอบคุณผู้เล่น ดังนั้นพฤติกรรมฉ้อโกงใดๆ เช่น การมีมากกว่าหนึ่งบัญชี, IP ซ้ำ, อุปกรณ์ซ้ำ, พฤติกรรมการเดิมพันที่ผิดปกติ… หากตรวจพบ Leo88 จะปิดบัญชี

หมายเหตุ:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานจะยังคงใช้กับรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด

ด้านล่างนี้เป็นบทความเกี่ยวกับโปรโมชั่นของ Leo88 ที่รวบรวมโดยบรรณาธิการ Sad Yonath ของเรา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม